Se filmen från Huddinges demokratidagar!

ONSDAG 16 NOV Nyligen genomförde Huddinge kommun för första gången demokratidagar i regi av Demokrati- och mångfaldsberedningen där jag själv är vice ordförande, jämte Katharina Wallenborg som är ordförande. Ett 30-tal aktiviteter genomfördes och nu finns en trevlig dokumentärfilm klar och där jag själv finns med efter cirka 4:25 minuter in. Håll tillgodo & välkomna …