Centerpartister i Dagens Samhälle: Vi vill se ett cyklande Sthlm!

Det behövs bättre möjligheter till cykling i Stockholmsregionen och inte minst i Huddinge kommun. Därför skriver jag tillsammans med andra kollegor inom Centerpartiet idag en debattartikel i Dagens Samhälle om följande sex punkter:

1. Gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna.

2. Ökade möjligheter att ta med sig cykeln på pendeltågen. Tågresan är ofta bara en del av hela resan. Genom att ta ut inredningen längst fram och längst bak i pendeltågen kan vi skapa plats för fler cyklar ombord på pendeltågen.

3. Fler pendelbåtar med plats för cykel. Genom att skapa smarta genvägar där du kan ta med dig cykeln över vattnet bli den ett alternativ för fler genom att du slipper cykla långa omvägar över broar.

4. Fler och säkrare cykelinfartsparkeringar. Vid stationer och hållplatser behövs större och säkrare cykelparkeringar. På så sätt kan fler välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen.

5. Ett utbyggt lånecykelsystem. Skapa möjligheter för alla kommuner i länet att bli en del av lånecykelsystemet genom att knyta cyklarna till SL:s Accesskort. Genom att lånecyklar aktiveras med Accesskortet och finns tillgängliga vid stationer och hållplatser underlättas pendlarnas resa från dörr till dörr.

6. Fortsatt utveckling av ”motorvägar” för cyklister, så kallade velostrador för att underlätta längre cykelpendling mellan regionens kommuner. Velostradorna ska helst byggas flerfiliga så att det blir möjligt att köra om och cykla fort på ett sätt som är tryggt och säkert för alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.