Hårt slag mot Guatemala

Jag har själv i Guatemala upplevt det som nu händer där och känner starkt med de drabbade. Samtidigt som vulkanen Pacaya har haft ett utbrott slår regnstormen ”Agatha” till med jordskred och höjda vattennivåer som följd. Allra mest dramatiskt blir detta i bergstrakterna där meterhöga jordskred kan dyka upp under loppet av några sekunder. Sådant är nästan omöjligt i stunden att värja sig mot tyvärr. Tyvärr har också alltför många under alltför lång tid byggt sina hus alltför nära mindre vattendrag, vilket kan vara en ytterligare förklaring till att lerjordskred nu väller fram över husen.

Läs mer på Prensalibre.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.