Idag rivstartar vi årets Almedalen med många intressanta seminarier och inlägg från centerpartister. Läs mer här.

Själv är jag idag författare till en bostadsartikel i Dagens Samhälle som föreslår en större frihet och tydligare regler för fastighetsägare att förtäta i befintliga bostadsområden, läs villaområden i första hand.

Förslaget hämtar inspiration från det projekt som Boverket och numera Vinnova driver där ett antal kommuner – bland annat min egen kommun Huddinge – deltar. Det uppskattar potentialen till en 30 procentig ökning av bostadsbyggandet om det blir enklare för villaägare att få fram ytterligare bostäder på befintliga tomter. Även om det inte skulle röra sig om en så stor potential finns det definitivt mycket att vinna på att låta människor styra över sina egna tomter, inom tydliga gränser förstås.

idag är problemet i många kommuner snarast att det saknas framförhållning för grannar när det gäller att veta vilka bostäder som kan komma till i kvarteret. Så kallade frimärksplaner gör att spelreglerna blir otydliga, bättre då att göra klart aTT man får utveckla sin fastighet i goda kollektivtrafiklägen.

Artikeln, som undertecknas också av flera andra tunga namn för Centerpartiet i Stockholms län, tar också upp flera andra saker:

  • krav i detaljplaner för minskad dagvattenförorening
  • rimliga bullerkrav
  • förtätning i kollektivtrafiknära lägen
  • möjlighet för kommunerna att ställa hållbarhetskrav


I veckan blev det klart att vi i koalitionen fick igenom vårt förslag till Mål och budget för Huddinge kommun 2017. Det är bra och innebär att vi tar ett större ansvar än tidigare för att skapa utrymme i ekonomin för kommande investeringar. Jag välkomnar att alla partier – utan V så klart – ställer upp bakom det nya överskottsmålet på två procent. Det kommer att behövas.

Centerpartiet går generellt bra i opinionsundersökningarna nu och det tror jag beror på två saker. Dels har människor sett att vi står för en human invandringspolitik, dels är det Centerpartiets småföretagarpolitik som kan ge de flesta jobben framöver. Förslagen har duggat tätt under våren från Annie Lööf på detta område – liksom på trygghetsområdet – t ex ingångsjobb och nu senast slopad arbetsgivaravgift på sommarjobb.

Sommarjobben ja, i kommunen inför vi nu Tillsammans för Skogås 2017, en fråga som vi i Centerpartiet har drivit framgångsrikt.

Detsamma gäller frågan om en kemikalieplan, som nu finns med i koalitionens förslag till mål och budget. Centerpartiet levererar.

Men galenskapen fortsätter. Idag avled Jo Cox av sina skador efter att en galning attackerat henne med såväl skott som knivhugg. Självklart drar nu somliga paralleller till Anna Lindh, jag kan inte undgå att göra det heller. Framför allt kan jag inte undgå att tänka på alla oförsiktiga kommentarer på sociala medier som även jag är utsatt för. Det är märkligt och farligt, det som sociala medier ibland gör med oss.


Nu har vi äntligen kunnat inviga den nya naturstråket Gladövik vid Orlångens strand, ett naturrikt område där både getter och får kommer att beta. Besökare kan promenera på stigar som är tillgänglighetsanpassade och det finns både väderskydd och flera grillar att tillgå, ja till och med ved finns. Så här såg det ut vid invigningen:

CkYK8u0VEAAk0HI

Läs även på Huddinge kommuns hemsidaFör knappt ett år sedan fick jag möjligheten att bli ordförande i kommunens nya Miljöberedning, som ska följa miljöutvecklingen och ha dialog med invånarna. Bakgrunden är bland annat att det tidigare fanns ett miljövårdsråd och att vi hade och har ett behov av att övergripande följa inte minst nämndernas arbete med miljöfrågorna.

Ikväll tog vi tag i dialogfrågan genom att ha ett första möte med ett antal föreningar. De fick ta del av innehållet i Miljöprogrammet, eller snarare remissförslaget som nu finns möjlighet att tycka till om, och därefter diskuterade vi frågor som föreningarna hade med sig. Särskilt roligt var att två scoutföreningar deltog och visade intresse av att utveckla friluftslivet ytterligare.

Det är roligt men framför allt viktigt att vi beslutsfattare ser framåt, som en representant för Naturskyddsföreningen underströk ikväll. Visst, vi tar beslut om ettårsbudgetar och det måste vi ha fokus på, men det kommer inte att vara ett tillräckligt svar om mina barn senare ställer mig till svars för hur vi agerade på ”vår tid”. Det är klart att vi måste tänka långsiktigt.

Ett sätt att göra det är att ta tag i frågan om giftfri miljö. Vår Kemikalieinspektion gör ett bra arbete och kommunen har börjat göra förskolorna giftfria med en konkret handlingsplan. Det är en bra början.

Svårare är det med transporterna och det är viktigt att hålla fast vid målet om en fossiloberoende fordonsflotta som Centerpartiet har kämpat för att ha som mål. Jag deltog i gårdagens konferens Ekotransport 2030 och det var tydligt där att branschen förväntar sig mer än den nuvarande regeringen. Jag är dock optimist och tror att teknikutvecklingen kommer att hjälpa oss.

Helt klart behövs det fler politiker som engagerar sig i miljöfrågorna.

 


Ja det blir allt tydligare att det är Centerpartiet som presenterar tydliga, konkreta och önskvärda reformer för ökad trygghet, med fokus på polisens roll i lokalsamhället.

Senast idag presenterar Annie Lööf och Johan Hedin en rad förslag.

Viktigast bland allt detta är följande insikt: Svensk polis behöver fler insatser för att vara lokalt närvarande genom sitt brottsförebyggande arbete. I reformen som pågår finns goda ambitioner, men det räcker inte hela vägen utan mer hjälp och förändrade regler från Riksdagen och Rikspolischefen.

För egen del har jag förmånen att vara ledamot i Regionpolisrådet för Stockholm och Gotland, och så sent som idag diskuterade vi de önskemål som lokalpolischeferna har framfört i en färsk rapport. Det finns helt klart goda chanser till förbättring, men dessa chanser måste också tas tillvara!