Min biodling

Välkommen till min lokala biodling. Denna hobby handlar om växtkraft, väder och binas egen vishet. Bisamhällets dynamik imponerar och bjuder på överraskningar. Bikuporna finns i Sörskogen i Huddinge och du kan anmäla dig till mitt nyhetsbrev: biodling@christianottosson.se

Det gäller som biodlare att förstå vad som händer i varje bisamhälle under året, eftersom utvecklingen påverkas av en rad faktorer som till exempel väder, bidrottningens karaktär, virus och andra angrepp. I mitt fall har jag ännu alla bisamhällen nära min bostad, vilket underlättar. Och i Sörskogen finns en mångfald av blommor och växter som är bra för biodlingen.

Hos mig kan du köpa sommarhonung (nyslungad/rinnig konsistens och ympad/fastare konsistens) och ljunghonung, alltsammans från skogarna i Sörskogen. Den nyslungade honungen kommer att kristallisera inom ett antal månader, vilket dock inte innebär att den blir sämre i sig – den ympade behåller konsistensen under cirka två år.

Ljunghonungen har jämförts med den omtalade manukahonungen tack vare sina antibakteriella egenskaper.

Priser för sommarhonung 2023: 70 kr per 350 g burk, tre för 200 kr. På bilden är den nyslungade honungen till vänster.

Jag har flera år bakom mig som hobbybiodlare och sörjer för samma hygien och kvalitet som man har professionellt. Min honung kommer från villaträdgårdar och intilliggande skogar och är noggrant hanterad i hela processen, inklusive till exempel vattenhalt som är en viktig faktor för att undvika jäsning.

Ta gärna kontakt med mig om du är intresserad av att köpa honung, börja med biodling eller köpa avläggare.

Kontakt: biodling@christianottosson.se