Min biodling

VÄLKOMMEN

Välkommen till min lokala biodling. Denna hobby handlar om växtkraft, väder och binas egen vishet. Bisamhällets dynamik imponerar och bjuder på överraskningar. Bikuporna finns i Sörskogen i Huddinge och du kan anmäla dig till mitt nyhetsbrev: biodling@christianottosson.se

Det gäller som biodlare att förstå vad som händer i varje bisamhälle under året, eftersom utvecklingen påverkas av en rad faktorer som till exempel väder, bidrottningens karaktär, virus och andra angrepp. I mitt fall har jag ännu alla bisamhällen nära min bostad, vilket underlättar. Och i Sörskogen finns en mångfald av blommor och växter som är bra för biodlingen.

AKTUELLT

Mars 2024: Alla sex invintrade bisamhällen har överlevt och jag har genomfört en så kallad vårundersökning av samtliga. Fyra av dem bedömer jag som starka, och nu gäller det att hålla uppsikt över tillgång till mat och vatten samt att ge dem mer utrymme när drottningen kan tänkas behöva det.

Juni 2024: Årets första honung är nu färdig! Den kommer som vanligt dels som nyslungad (rinnande), dels i bredbar (fastare) konsistens. Priset bibehålls från 2023, se nedan.

FÖRSÄLJNING

Hos mig kan du köpa sommarhonung (nyslungad/rinnig konsistens och ympad/fastare konsistens) och ljunghonung, alltsammans från skogarna i Sörskogen. Den nyslungade honungen kommer att kristallisera inom ett antal månader, vilket dock inte innebär att den blir sämre i sig – den ympade behåller konsistensen under cirka två år.

Ljunghonungen har jämförts med den omtalade manukahonungen tack vare sina antibakteriella egenskaper.

Priser för sommarhonung: 70 kr per 350 g burk, tre för 200 kr. På bilden är den nyslungade honungen till vänster. Jag har också en begränsad mängd 500-gramsburkar i sexkantsmönster för 100 kr.

Jag har flera år bakom mig som hobbybiodlare och sörjer för samma hygien och kvalitet som man har professionellt. Min honung kommer från villaträdgårdar och intilliggande skogar och är noggrant hanterad i hela processen, inklusive till exempel vattenhalt som är en viktig faktor för att undvika jäsning.

Ta gärna kontakt med mig om du är intresserad av att köpa honung, börja med biodling eller köpa avläggare.

Kontakt: biodling@christianottosson.se