Maud Olofsson inpå livet

Maud Olofsson berättar i Adaktussons ”Angeläget” om dagens Centerparti och frågor som ligger henne nära hjärtat, exempelvis kvinnors företagande och bättre villkor för de små företagen. Det är ett långt klipp men den som ägnar några minuter åt detta får en bra bild över vilken politik som Maud Olofsson står för och vad Centerpartiet som …