Hårt slag mot Guatemala

Jag har själv i Guatemala upplevt det som nu händer där och känner starkt med de drabbade. Samtidigt som vulkanen Pacaya har haft ett utbrott slår regnstormen ”Agatha” till med jordskred och höjda vattennivåer som följd. Allra mest dramatiskt blir detta i bergstrakterna där meterhöga jordskred kan dyka upp under loppet av några sekunder. Sådant …