(C) tar plats i Huddinges majoritet

FREDAG 22 OKT Nu är det klart att Centerpartiet kliver in i Huddinge kommuns politiska majoritet tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Drevvikenpartiet. Det innebär också att jag själv blir kommunalråd med ansvar för integration, brottsförebyggande frågor och funktionshinderfrågor. Jag är väldigt glad för väljarnas förtroende som möjliggjorde Centerpartiets återkomst till Huddingepolitiken och att vi …