Röstfisket i Huddinge gav god fångst!

MÅNDAG 20 SEP Centerpartiet i Huddinge har åter visat att vi behövs i Huddingepolitiken. Med två nya mandat kan man med fog säga att vårt ”röstfiske” har gett god fångst – över 1300 människor har valt Alliansens gröna och företagsamma röst. Röstfiske som lönar sig – det har jag idag, dagen efter valdagen, firat med …