Om utländska raselement – historien

”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.” Ur Bondeförbundet partiprogram 1933. Som en del i arbetet med Centerpartiet 100-årsjubileum presenteras nu boken Skuggor av ett förflutet …