Arbetsro i skolan – ändra inte betygsystemet nu

Det är ju många skolledare som vittnar om just detta, och forskningen verkar knappast tala för betyg i årskurs fyra. Ändå så finns det rätt många som vill att detta ska genomföras. Rimligen så bör en skola som verkligen vill delta i de kommande försöken också få göra detta, men det är inget som jag …