Hur mycket ska vi bestämma i kommunen?

FREDAG 19 NOV Det kommer då och då kritik mot kommunsverige för att vi gör för lite, och ibland är då slutsatsen att staten bör ställa högre krav på kommunerna. Det har nu hänt senaste veckan, först när det gällde folkhälsoarbetet som Statens Folkhälsoinstitut tyckte går alldeles för långsamt i kommunerna, och sen äldrearbetet där …