”Frihet för fler – Trygghet för alla”

LÖRDAG 12 NOV Annie Lööfs framtidsresa nådde idag Stockholms län i ett samtal om värderingar och samhällsförändringar. – Centerpartiet ska vara ett öppet parti som med sikte på framtiden utvecklar ideer för hållbarhet, företagande och trygghet, sa en tydlig Annie Lööf. Annie skrädde inte orden när hon pratade om de misslyckanden som vi ser idag …