Befria bostadsmarknaden

Det är nya miljonprogram, eller snarare miljardprogram, på gång. Det är inte välviljan det är fel på,  utan marknaden. Men om man som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte har någon större tilltro till att Sverige skulle kunna få en fungerande OCH fri bostadsmarknad – ja då är det klart att man kommer landa i ”imponerande” …