Förbättringar i den fysiska miljön i Skogås

Som många i Skogås säkert redan har sett sker det steg för steg förbättringar och investeringar i den yttre miljön. Nu senast var det trappan vid pendeltågstationen som fick sig en rejäl ansiktslyftning. Och så här såg det ut strax innan det var klart. Har du förslag på andra insatser som behöver göras i Skogås?