Almedalen: Kommunernas brottsförebyggande arbete

Idag har jag så möjligheten att få presentera hur det brottsförebyggande arbete går till i Huddinge kommun. På seminariet Det brottsförebyggande arbetet i Sverige – en kartläggning kommer jag tillsammans med flera andra kommunala företrädare att diskutera vad som behöver göras för att utveckla detta ännu mer. Ökad trygghet är en av de mest prioriterade …