Huddinges brottsförebyggande råd: Nytt poliskontor behövs i Flemingsberg

Dagens Nyheter skriver idag om nyheten att Huddinge vill se ett nytt lokalt poliskontor i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Vi har i Huddinge brottsförebyggande råd tagit ett initiativ som innebär att vi kommer att skriva till länspolismästaren Mats Löfving och uppvakta honom om detta behov. Tryggheten i våra lokala centrum förutsätter en lokalt närvarande polis. …