Nya uppgifter om gängkriminalitetens konstnader

TORSDAG 3 JAN Idag skriver Dagens Nyheter om de nya uppgifter som Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog tagit fram med utgångspunkt i kriminaliteten i Södertälje, på uppdrag av Akta huvudet. Det är förstås ingen uppmuntrande läsning i sig, men om vi tänker långsiktig så får detta oss att inse värdet av att satsa på förebyggande …