Samtal med justitieministern om organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten finns i många kommuner, och jag hade möjlighet att tillsammans med några andra av dessa var inbjudna till justitieminister Beatrice Ask nyligen för att diskutera bland annat ny lagstiftning. Kommunerna behöver samtidigt ta ett större ansvar för att både förebygga och upptäcka organiserad brottslighet. Läs mer hos Centerpartiet i Huddinge