Onyan(s)erat och lögnaktigt

Mycket klokt har av olika bloggare sagts om energiuppgörelsen som tack vare Centerpartiet fått ett mycket stort fokus på det tredje benet som är förnybar energi. Att Centerpartiet har lyckats ställa om fordonsflottans bränsleförbrukning och satt fart på förnybar energi står klart för alla som bemödar sig om att undersöka saken. Låt mig upprepa från …