Plan mot organiserad brottslighet nytt steg mot tryggt Huddinge

Idag beslutade vi på kommunstyrelsen att anta förslaget till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom den samverkansplan som inte bara definierar vad de olika kommunförvaltningarna ska ansvara för utan även andra myndigheters roll. Läs mer om förslaget här Naturligtvis löser vi inte problemen med en plan, men det är ett …