Motverka rekryteringen till kriminella nätverk

Idag avslutades Brås nationella konferens Råd för framtiden, med temat organiserad brottslighet. Dagen har jag ägnat åt att prata om ungdomar som blir rekryterade till kriminella nätverk, något som tyvärr pågår i alltför många av Stockholms läns kommuner. Det förser kriminella grupperingar med unga och aktiva medlemmar som är beredda att lägga lagen åt sidan …