Medborgarkampen #1: Att nå en läkare

Nej nu får det snart vara nog! Jag hör nästan dagligen talas om någon som blivit trampad på av svenska myndigheter.  Det öppna samhället jag eftersträvar bygger på personlig integritet och värnar människans frihet mot centralism.  Men dagligen hamnar svenskar i kläm mellan byråkrater som har bråttom, som gör fel, som inte vet … ska …