Björklund borde fokusera på kvalitet, inte form

FREDAG 17 MARS För Centerpartiet är den lokala förankringen av och lokala inflytandet över offentlig verksamhet lika viktig som när det gäller annan verksamhet, civilt eller privat driven. Därför är det så olyckligt att vår utbildningsminister Jan Björklund (FP) fortfarande pratar om att förstatliga skolan i Sverige. Att skolresultaten har sjunkit i landet har mer …