Intressant om University of Sweden

Jag vill bara helt kort tipsa om min partikollega och riksdagsledamoten Emil Källströms (C) förslag om ett nytt koncept för ett svenskt nätuniversitet. Tillsammans med företrädare för KTH och Lunds universitet skriver han att det är dags att Sverige på allvar ökar utbudet av MOOC, Massive Open Online courses.