(C) kräver bättre mat i landstinget

Att Centerpartiet arbetar hårt med frågan om bättre mat och mot visionen om Sverige som Europas nya matland är ingen nyhet. Inte heller att Centerpartiet som enda Alliansparti vill halvera restaurangmomsen. Nu fullföljer vi i Stockholms län och ställer hårdare krav på maten i landstinget i Stockholms län – Bosse Andersson, Tage Gripenstam och Catrin …