Media skriver om vindkraftparken

Inte bara Mitt i Huddinge utan även Dagens Nyheter har nu skrivit om vårt förslag till ny vindkraftpark i Huddinge. Vi i Centerpartiet tänker fortsätta kämpa för mer förnybar energi. Både i Norrland och i Huddinge. Läs mer om vår miljöpolitik lokalt