Är det självklart med monarki?

TISDAG 22 JAN Som alla vet vid det här laget är Centerpartiet mitt uppe i en spännande och öppen debatt om kommande idéprogram, som ska antas vid partistämman i Väsby 23-24 mars. Tankegångarna i förslaget till idéprogram fäster mycket vikt vid alla människors lika rättigheter och förespråkar ett tydligare rättighetsfokus även i svensk lagstiftning. Samtidigt …