Nybyggarlänet Stockholm – hur ser det ut?

TORSDAG 17 MARS Centerpartiet i Stockholms län kommer att arrangera sin distriktsstämma den 2 april och tema blir Nybyggarlänet Stockholm. Hur ser framtidens Stockholm ut med avseende på invandring och likvärdiga livschanser för alla, oavsett bakgrund? Vilka vägar in i Stockholm kommer visa sig mest fruktbara för nya svenskar, och vilka leder till möten mellan …