Om ”utsatta områden”

Idag skriver DN, med flera, om Skogås och andra områden som av polisen anses som ”utsatta”. Det tarvar några kommentarer och ett upprop till alla goda krafter att försöka fortsätta med allt det goda arbete som ni redan gör idag. En viktig brottsförebyggande insats är allt ideellt arbete inom idrotten och andra föreningar, och företag …