Mycket på gång i Skogås

Det händer en hel del i Skogås fysiska miljö genom nya satsningar. Nedan följer bilder från en egen promenad i området. I tur och ordning: nya hyreslägenheter byggs intill pendeltågstationen, nya caféet som Huge bygger i centrum och Lötparkens upprustning. Till detta kommer fler satsningar framöver som t ex kommande ny förskola + ny skatepark …