Lokal styrning av polisen med exemplet Storbritannien

Som trogna läsare vet förespråkar jag en lokalt förankrad polis (t ex Brännpunkt 7 maj i år). Därför är det intressant att se på hur Storbritannien har valt att öka invånarnas insyn i och inflytande över den strategiskt arbetande polisen genom Police and Crime Commissioners, PCC. Stiftelsen Tryggare Sverige skriver nu också intresserat om denna …