Fram för smart energianvändning i kommunerna

Idag skriver nätverket 100 % förnybart på DN Debatt om att Sverige måste kommunerna gå före och ställa höga krav på energiprestanda vid byggnationer, och jag håller helt med: ”Ge kommuner möjlighet att ställa egna och högre krav på byggnaders energiprestanda. Den offentliga sektorns verksamheter måste vara vägledande för omställningen genom sina upphandlingar och krav.” …