Medborgarkampen #3: Att få tänka själv

Trodde du att undervisningen i Sverige 2010 bedrivs på ett demokratiskt och opartiskt sätt utan propaganda för politiska partier? Det trodde nog jag med ett tag, men nu vet jag bättre. Det är i och för sig ingen nyhet att undervisningen för nya svenskar är i särskilt behov av kvalitetshöjning men dagens inblick i verksamheten …