Brottsförebyggande arbetet behöver vässas

FREDAG 4 FEB Ja det är slutsatsen i en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Brottsförebyggande rådet (Brå) och Rikspolisstyrelsen. Särskilt är det ökad samverkan mellan kommuner och polis som lyfts fram, och det var för övrigt inte länge sen som Riksrevisionen granskade just Polisens förbyggande arbete med en hel …