Centerpartister i Dagens Samhälle: Vi vill se ett cyklande Sthlm!

Det behövs bättre möjligheter till cykling i Stockholmsregionen och inte minst i Huddinge kommun. Därför skriver jag tillsammans med andra kollegor inom Centerpartiet idag en debattartikel i Dagens Samhälle om följande sex punkter: 1. Gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna. 2. Ökade möjligheter att ta med sig cykeln …