Mitt skrivande

Jag har många års erfarenhet av textbearbetning inom offentlig sektor, huvudsakligen på svenska.

Just nu arbetar jag med följande projekt.

  • Ideella gröna insatser. För att lyfta fram de ideella insatser som görs i det tysta skriver jag ett slags reportagebok som i bild och text kommer att förmedla en samling berättelser från min egen kommun Huddinge. Med fokus på drivkrafterna bakom ideell odling på allmänna grönytor kommer denna bok att bli både en stimulerande läsning i sig och ett bidrag till samhällsdebatten om frivilliga insatser.
  • Sonetter. Efter att ha tagit upp poesin igen så jobbar jag bland annat med att skapa sonetter, med fokus på allmänmänskliga relationer och de känslor som drabbar och skapar oss på vägen.
  • Diktsamling. Jag har ambitionen att få min första diktsamling utgiven.

Högupplöst version av bokmanus

Kontakt: litteratur@christianottosson.se

Instagram: poesi