Mitt skrivande

Jag har många års erfarenhet av textbearbetning inom offentlig sektor, huvudsakligen på svenska.

Just nu arbetar jag med följande projekt.

  • Eldsjälar, odling och byråkrati. För att lyfta fram de ideella insatser som ofta görs i det tysta skrev jag ett slags reportagebok som i bild och text förmedlar en samling berättelser från min egen kommun Huddinge. Målgrupperna är samhällsengagerade medborgare, trädgårdsintresserade och myndighetsrepresentanter. Med fokus på drivkrafterna bakom ideell odling på allmänna grönytor är denna bok både en stimulerande läsning och ett bidrag till samhällsdebatten om frivilliga insatser. Planerat färdigställande är våren 2024.
  • Dikter om kärlek och relationer. Jag har nu i början av 2024 avslutat diktsamlingen som samlar och presenterar upplevelser och tolkningar från nära relationer som jag har haft förmånen att ha under de senaste åren. Det är ett försök till en ärlig och mångbottnad historia om kärlek och frihet.
  • Sonetter. Jag skriver sonettkransar om relationer och de känslor som drabbar och skapar oss på vägen. De två sonettkransarna skildrar dels den personliga sidan av känslor i en parrelation, dels det själfulla perspektivet som alltid finns som en möjlighet i relationer. Planerat färdigställande är hösten 2024.
  • Diktsamlingar. Jag skriver också på en diktsamling om naturen, om moder jord, om människans möte med och i det fria. Sist men inte minst jobbar jag med en diktsamling om flersamhet.
  • Akademiska uppsatser. Nedan finns för dessa för nedladdning.

Instagram: poesi

Högupplöst version av bokmanus