Mitt skrivande

Jag har många års erfarenhet av textbearbetning inom offentlig sektor, huvudsakligen på svenska.

Just nu arbetar jag med följande projekt.

  • Eldsjälar, odling och byråkrati. För att lyfta fram de ideella insatser som ofta görs i det tysta skriver jag ett slags reportagebok som i bild och text förmedlar en samling berättelser från min egen kommun Huddinge. Målgrupperna är samhällsengagerade medborgare, trädgårdsintresserade och myndighetsrepresentanter. Med fokus på drivkrafterna bakom ideell odling på allmänna grönytor är denna bok både en stimulerande läsning och ett bidrag till samhällsdebatten om frivilliga insatser.
  • Sonetter. Jag skriver sonettkransar om relationer och de känslor som drabbar och skapar oss på vägen. De två sonettkransarna skildrar dels den personliga sidan av känslor i en parrelation, dels det själfulla perspektivet som alltid finns som en möjlighet i relationer.
  • Diktsamlingar. Jag har ambitionen att få min första diktsamling utgiven inom kort. Dels skriver jag på något som kan kallas för en allmän diktsamling med mitt skrivande, dels jobbar jag med en diktsamling om flersamhet, alltså relationer med flera partners samtidigt.

Kontakt: litteratur@christianottosson.se

Instagram: poesi

Högupplöst version av bokmanus