Brottsligheten som ökar i Huddinge

SÖNDAG 6 FEB På samma sätt som jag gjorde häromdagen när jag skrev om att anmälningarna om stöldbrott minskar i Huddinge, och att totalt sett finns ingen klar tendens för ökat antal anmälda brott, så är det klart och tydligt att anmälningarna av ett antal andra brottstyper ökar. Det gäller först och främst hot, kränkningar …