Sänk trösklarna – sänk ingångslönerna

TISDAG 7 JUNI Dagens Nyheter skriver idag om att Alliansregeringen gör för lite för att få fler i arbete, och jag håller med. Särskilt för arbetslösa behövs nya inslag i verktygslådan och inte minst med tanke på ungdomar och nya svenskar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Självklart är utbildning en viktigt område …