Utredningen om Huddinges bostadsbolag Huge klar

ONSDAG 15 DEC Som en del läsare känner till har det en tid pågått en utredning kring Huddinges bostadsbolag Hugeför att klargöra hur det står till med bolaget i fyra särskilda aspekter: a) Drift och underhållskostnader b) Avskrivningsprinciper c) Segmentredovisning d) Principer för fastighetsvärdering. Denna utredning är nu klar i och med kommunstyrelsemötet i måndags …