Ge föräldrar i Huddinge flexibilitet och rätt till mer tid

Peter Andersson (S) och Malin Danielsson (FP) skriver om Huddingebarnens (syskonbarn eller barn till arbetslösa) rätt till mer tid på förskola eller dagis. Jag har all respekt för att det finns en kostnad för detta, precis som Malin skriver, och allting går inte att genomdriva så snabbt som man många gånger vill. Jag konstaterar också …