Nagoya ett steg framåt för både FN och den biologiska mångfalden

FREDAG 29 OKT FN-konferensen i Nagoya blev framgångsrikt och ett avtal om biologisk mångfald blev klart på fredagen. Det återstår mycket att göra men låt oss glädjas åt detta steg i rätt riktning och åt att FN har visat sig, åtminstone denna gång, kapabelt att skapa globala avtal. GP skriver att ”det nya protokollet gör …