Diskussion om cannabis och andra droger välkommet

SÖNDAG 16 OKT Det sänds många program på TV just nu som handlar om droger. Jag tycker det är utmärkt, för endast med ökad kunskap kan vi lära oss att hantera de risker som drogerna innebär, vilekt är viktigt för det brottsförebyggande arbetet inte minst i Huddinge. I en rapport från Huddinges brottsförebyggande råd skriver …