Centerpartiet bäst på företagande

Svenskt Näringsliv anser: att Centerpartiet är det överlägset mest aktiva partiet i debatt om företagarfrågor april-juni 2010. att Centerpartiet är det mest aktiva partiet både på riks- och lokalplanet. att de två största frågorna som Centerpartiet lyfter fram är företagsklimat, i synnerhet på landsbygden, och företagandets betydelse för arbete och tillväxt Läs även Annie Johansson, …