Ranking New York #4 – Polisen

MÅNDAG 17 OKT Det är klart att Polisen kommer högt i denna ranking, de har ju lyckats sänka brottsligheten i New York från 90-talets skyhöga nivåer. De har också rönt mycket uppmärksamhet för detta, och det var en av anledningarna till att studieresan gick till just New York. Inte minst har verktyget CompStat lett till …