Cykelmotorvägar och cykelgator behövs för ett hållbart transportsystem

ONSDAG 8 AUG Under sommaren har det funnits gott om nyheter kring cyklismen och med förslag på olika åtgärder för att göra det enklare och snabbare att välja cykeln framför andra trafikslag – något som gynnar både miljön och hälsan. Se t ex SVT om cykelmotorvägar i Köpenhamn eller Per Ankersjö, Centerpartiet, i DN Stockholm om …