Vågar du bli ett Drivhus?

Varför startar människor företag? Den frågan är fundamental om vi vill förstå hur samhället kan skapa resurser som räcker till för att ta hand om de äldre och ge de unga det stöd de behöver. Trots det är det få som idag pratar om den. Maud Olofsson pratade dock ikväll om den vid besöket i …