Ställ höga krav på maten, 9 av 10 håller med i Stockholms län

Har vi råd med god och näringsrik mat på våra skolor och äldreboenden?’ JA är det tydliga svaret från medborgarna i en opinionsundersökning som Centerpartiet i Stockholms län låtit genomföra tillsammans med Novus Opinion. 9 av 10 eller 87 % svarade att det är ett viktigt politiskt krav att ”i kommunen ställa höga krav på …