Oansvarigt av MP att slösa i kristider

Miljöpartiet vill kraftigt förlänga den svenska föräldraförsäkringen och det tycker jag är oansvarigt när konjunkturen i Europa är minst sagt ifrågasatt pga Eurokrisen. Varför vill man prioritera att lägga flera miljarder på att förlänga den unikt generösa svenska föräldraförsäkringen? Är det då så konstigt att väljarna inte tycker politiken är trovärdig? Det är bra att …