Södra sidan "Upplyst torg lyfter Masmo"

TISDAG 20 NOV I senaste numret skriver tidningen Södra sidan om Huddinge kommuns planer på att rusta upp entrétorget vid Masmo tunnelbana. Jag är intervjuad i tidningen och säger att tanken är att förändra platsen från en otrygg plats till en mötesplats. Utöver entrétorget så kommer också grusplanen vid Masmo att förses med ny lekplats …